Om

”Nollbok”?

Inte nollbok som i noll böcker. Men nollbok som i ”om vi uppfann boken idag, om idag var år noll, vad skulle vi kräva av den?”

Annonser